GDPR

Privacyverklaring SV BREUGEL

Persoonsgegevens die wij verwerken
S.V. Breugel verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
◦Voor- en familienaam
◦Geslacht
◦Geboortedatum
◦Geboorteplaats
◦Adresgegevens
◦Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
◦E-mailadres
◦Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas)
◦(Bank)rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers..
Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar voetbal@sv-breugel.be

Waarom we gegevens nodig hebben
S.V. Breugel verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
◦Het insschrijven als lid bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en/of Voetbal Vlaanderen
◦Het afhandelen van uw (leden)bijdrage(n)
◦U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van sport- en andere clubactiviteiten

Hoe lang we gegevens bewaren
S.V. Breugel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 7 jaar te bewaren na einde lidmaatschap. (Datum uitschrijving + 7 jaar).

Delen met anderen
S.V. Breugel verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de KBVB om uw overschrijven als lid van Breugel naar een andere vereniging te realiseren, indien dit van toepassing is.
S.V. Breugel deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van S.V. Breugel voor contactopname. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

In kaart brengen websitebezoek

S.V. Breugel maakt geen actief gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar voetbal@sv-breugel.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. S.V. Breugel zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
S.V. Breugel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via voetbal@sv-breugel.be

Copyright © SV Breugel.be. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wenst u artikels of foto's te scannen, digitaal op te slaan, te drukken, meermaals te kopiëren of commercieel te gebruiken? Contacteer Jochen Heyligen - 0478 98 05 56 - voetbal@sv-breugel.be